Kulturparlamentet är en kulturfestival där kulturbegreppet är brett och aktörerna många. Kulturparlamentet arrangeras runt om i Pargas, i år redan för nionde gången, 22.8-17.9.2023. Festivalen samlar ett flertal olika aktörer och koordineras av Pargas stads kulturenhet. Programmet kompletteras småningom, och släpps vartefter under hösten.

Kulttuuriparlamentti on kulttuurifestivaali Paraisilla, jossa kullttuurikäsite on laaja ja toimijat monet. Tänä vuonna festivaali järjestetään jo yhdeksättä kertaa, 22.8-17.9.2023. Kulttuuriparlamentti on usean eri kulttuuritoimijan yhteinen kulttuurifestivaali, tapahtuman koordinoijana toimii Paraisten kaupungin kulttuuriyksikkö. Kulttuuriparlamentti kokoaa sateenvarjomallin mukaisesti alleen useita erillisiä tapahtumia.

22.8. 17-20

Öppna stugor på Gamla Malmen/ Vanhan Malmin avoimet tuvat

25.8. 18:00

LÄKANDE ORDLEK OCH SKAPARKRAFT – en timme för vuxna med Henrika Andersson

26.8.

Forneldsfester i skärgården / Muinaistulien juhlia saaristossa

26.8. 8.30-16.00

SaaristoTrail

26.8. 9-15

Pargas Retro Parad + Skrottorg / Rompetori

27.8.

Egentliga Finlands museidag / Varsinais-Suomen museopäivä

27.8.

Picknick i Centralparken / Piknik Keskuspuistossa

30.8. 13-16

Seminarium: Kan fiske rädda Skärgårdshavet? / Seminaari: Voiko kalastus pelastaa Itämeren?

30.8. 9.30-15.00

Levande kulturarv – vad är det?

31.8. 18.00

Doppet för Östersjön / Pulahdus

1-30.9.

Picturas Konstutställning / Picturan Taidenäyttely

1.9. 21

Gratis filmvisning Oppenheimer i kultursalen PIUG/ Ilmainen elokuvanäytös Oppenheimer kulttuurisalissa PUNT

2.9.

Matglädje / Ruokailoa

7.9. 17-19

Dans för seniorer på Brankis / Tanssit senioreille Brankiksessa

9-10.9.

Lilla talkodagen ÅUF

10.9. 12-16

Fixardag + konsert i Tennby / Fiksaripäivä + konsertti Tennbyssä

10-24.9.

The art of young heart konstutställning / The art of young heart taidenäyttely

15.9, 19:00

Skärgårdens puls – Saariston syke Konsert & Skärgårdsbuffé / Konsertti & Saaristolaisbuffet

16-17.9.

Skärgårdens skördefest / Saariston sadonkorjuujuhla

16-17.9.

Gör film utan kamera – Tee elokuvia ilman kameraa – workshop